“Otići ću jednog dana ne rekavši sve” – Žan d´Ormeson

Šta vas sprečava da pišete?
December 1, 2017
Aforizmi, Aleksandra Filipović
December 13, 2017
Show all

“Otići ću jednog dana ne rekavši sve” – Žan d´Ormeson

 

U nastavku pročitajte odlomak iz knjige Žana d´Ormesona, “Otići ću jednog dana ne rekavši sve”.

Odlomak je iz Glave šeste.
Ova glava nosi podnaslov: “U kojoj čitalac prisustvuje, u duhu čovekovom, rađanju ideje o Bogu i njegovoj neprevaziđenoj slavi.”

…Pre Avrama i monoteizma primitivni narodi nisu imali nikakvu predstavu o jednom jedinom Bogu, tvorcu koji vlada nad ljudskom istorijom. Živeli su u svetu u kome su sve prirodne sile imale smisao čarolije. Kako su milenijumi proticali, ovaj čarobni univerzum izrodio je mnoštvo panteona kojima su najpre upravljale boginje.

Ne samo u Mesopotamiji, gde u kraljevstvu Uruk sa Enuma Elišom i Gilgamešom, našim prvim velikim verskim i književnim delima, potom u Kini, u Indiji sa Mahabharatom i Bhagavad Gitom, u Egiptu, u Japanu sa mitom Amaterasu, nastaju boginje i bogovi koji ne oklevaju da se množe. U Kini, nebeske sile na kraju tvore golemu i ubitačnu biroktatiju.

U Indiji, gde beloputi Indoevropljani, pristigli sa severozapada, uspevaju da preplave tamnopute Dravide i da ih potčine, bezbrojna božanstva s telom orla, bika, majmuna ili slona šire svoje umnožene ruke, krila i surle, u vodama, na zemlji, u vazduhu. U drugim oblicima, manje nemirnim a više obrednim, u Egiptu takođe trijumfuju bogovi i boginje sa životinjskim licem sokola, šakala, krokodila, mačke, skarabeja, sfinge, te polužene, a polulavice.

Grčka će svojim bogovima i boginjama dodeliti blistave crte ljudi i žena, mladića i devojaka. Grci, koji su na obalama Jonskog mora, potom u gradovima Velike Grčke, u južnoj Italiji, izumeli gotovo sve – geometriju, matematiku, filozofiju, istoriju, pozorište, demokratiju… takođe su izumeli lepotu i, na izvestan način, ljudsko dostojanstvo; čovek se izdvojio iz sveta životinja i smelo počeo da izaziva bogove na Olimpu. Svojim božanstvima pripisali su čari ljudskog bića obdarenog fizičkom i moralnom ravnotežom, mudrošću, osećanjem morala i strašću – kalos kagathos. Zevs, Hera, Afrodita, Artemida, Ares, Hefest, pa njihovi latinski dvojnici Jupiter, Junona, Venera, Dijana, Mars, Vulkan, naselili su se u Ilijadu i Odiseju, u grčke tragedije, u Enejidu, u Ovidijeve Metamorfoze, u snove, nade i strahovanja, u svakidašnjicu stanovnika po gradovima i selima.

Potekao od aramejskih plemena dovedenih iz Ura u Haldeji pod vođstvom Avrama, jevrejski narod je u međuvremenu svoga boga uzdigao do dostojanstva jedinog Boga koji se ne može predstaviti, a čije ime, Jehova, Jahve, Elohim, Adonaj, jedva sme da se izgovori.

Jedinog boga Egipat je upoznao pod faraonom Amenofisom IV, Nefertitinim suprugom, koji je uzeo ime Akhenaton i u prvom milenijumu pre n. e. promenio “Tebu sa sto kapija”, današnji Karnak, i čitav egipatski panteon, u Amarnu i isključivi kult jednog boga Atona. Sve dok se pod slavnim Tutankamonom nisu vratili svi bogovi i boginje oko boga Amon Ra, kao i njegovo neuklonjivo sveštenstvo.

Najnovija istraživanja su unekoliko pomerila ovaj tradicionalni kalendar monoteizma. Ona nagoveštavaju da je pojava jednog jedinog boga u jevrejskom narodu znatno poznija od pretpostavljenog Avramovog vremena. Jedini Bog se, kažu, nametnuo Jevrejima tek u toku prvog milenijuma. Bez obzira da li dopire do drugog ili do sredine prvog milenijuma, monoteizam je u svakom slučaju, sa jevrejskom Torom, sa hrišćanskim Novim zavetom i sa prorokom Muhamedom i muslimanskim Kuranom šest ili sedam vekova kasnije, zavladao kao gospodar sveta i opstao evo već nekih dve hiljade godina.

Izdavač Clio, 2015.
Prevela s francuskog Ljiljana Mirković

Facebook komentari

Aleksandra Filipović

Piše prozu. Radovi su joj objavljivani u zbornicima i časopisima za književnost: Dečje novine, Anomalija (Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić), Multiverzum (izdavačka kuća Nova Poetika, Argus magazin), Paralelni svetovi (izdavačka kuća Metaphysica), Antologija najkraćih priča (Književni časopis AKT), Priče naših snova (Udruženje nezavisnih pisaca), Najkraće priče (izdavačka kuća Alma), Časopis za umetnost i kulturu KULT, Regionalni časopis za književnost Književne vertikale (Društvo književnika Beograda), magazin Crna ovca, časopis za humor i satiru Šipak, časopis za satiru Etna.

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

 

Comments are closed.

//]]>